0 (czwartek) godz. 9.00 - III Konkurs Malarstwa i Rysunku „Plamą i kreską – andrychowskie inspiracje”

 

Konkurs z okazji 250-lecia Andrychowa

 

Kliknij - pobierz kartę zgłoszeń: wersja pdf / kliknij pobierz regulamin: wersja zip

 

 

 

Konkurs skierowany do dzieci w wieku 9-12 lat i młodzieży w wieku 13-16 lat. Ma charakter warsztatowy – podczas spotkania w WDK uczestnicy wykonają prace plastyczne inspirowane historią i krajobrazem Andrychowa. Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne na stronie: www.kultura.andrychow.eu/pikon. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października br. Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie.

 

III Konkurs Malarstwa i Rysunku
„Plamą i kreską – andrychowskie inspiracje”
zwany dalej Konkursem

26 października 2017

Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie

Regulamin

ORGANIZATOR KONKURSU:

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie

UCZESTNICY:
Dzieci w wieku 9 – 12 lat oraz młodzież w wieku 13 – 16 lat ze szkół, ośrodków i domów kultury, stowarzyszeń, fundacji, świetlic oraz innych placówek oświatowych i kulturalnych.

CHARAKTER KONKURSU:

Konkurs ma charakter warsztatowy. Głównym założeniem jest konfrontacja i spotkanie się dzieci i młodzieży w WDK w Inwałdzie, podczas którego zostaną wykonane przez uczestników prace plastyczne inspirowane historią i krajobrazem Andrychowa z okazji 250-lecia naszego miasta.

CELE:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie;
- rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży;
- promowanie miasta i gminy Andrychów;
- zachęcanie do zapoznania się z historią oraz krajobrazem miasta Andrychów;
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich uzdolnień i zainteresowań;
- integracja i wymiana doświadczeń.

TECHNIKA
Konkurs polega na wykonaniu pracy malarskiej lub rysunkowej zainspirowanej historią lub krajobrazem Andrychowa. Prace konkursowe mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi i przy użyciu różnorodnych materiałów, takich jak: akwarela, tempera, pastele, farby olejne, akryl.
Format prac nie może być mniejszy niż połowa kartki bristolu o wymiarach 50 x 35 cm oraz nie większy niż kartka bristolu o wymiarach 100 x 70 cm.

ZASADY ORGANIZACYJNE I UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia na adres: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub pocztą elektroniczną:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 20 października 2017 r. z dopiskiem III Konkurs Rysunku i Malarstwa „Plamą i kreską – andrychowskie inspiracje”.
2. Konkurs odbędzie się 26 października 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie przy ul. Miłej 9 w godzinach 9.00–16.00. Uczestnicy muszą zgłosić się o godz. 9.00 wraz z opiekunem oraz materiałami do pracy, czyli kartonem, farbami, ołówkami, pędzlami, itp. Organizator nie zapewnia materiałów do wykonania prac.

Program:

9.00 – odprawa uczestników

9.30 – otwarcie imprezy, omówienie tematu i zasad konkursowych

10.00 – rozpoczęcie konkursu

10.00–15.00 – przeprowadzenie Konkursu

15.00-16.00 – omówienie prac
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
4. Każda placówka może delegować 3 osoby w danej kategorii wiekowej.
5. Placówka delegująca odpowiada za zapewnienie transportu uczestników na miejsce imprezy i z powrotem.
7. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu, które będzie przypatrywać się pracy uczestników podczas spotkania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.
8. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe: 9 – 12 lat i 13 – 16 lat. Dodatkowo dla nagrodzonych zostaną zorganizowane warsztaty malarstwa i rysunku (terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z laureatami Konkursu).
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie 8 listopada 2017 r. o godz. 17.30 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.

10. Prace wykonane podczas Konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z Konkursem. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
11. Placówka przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione
w powyższym Regulaminie.
12. Szczegółowych informacji udziela Aneta Lachendro, tel. 33 432 26 12
adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

 

Proponowane zajęcia stałe: Teatr Ruchu MINI FORMA, Teatr Ruchu FORMA, indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalno-aktorskie, taniec współczesny, rytmika, ćwiczenia relaksacyjne z elementami aerobiku dla młodzieży i dorosłych, rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży, rękodzieło i zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy z językiem angielskim dla dzieci. Szczegółowe informacje i zapisy w godzinach otwarcia placówki.