Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca

malopolskaonline

noclegowo

Rok 2017 to rok szczególny dla Andrychowa. Nasze miasto świętuje jubileusz 250 lecia lokacji, który pragniemy wyjątkowo uczcić!

KIERUNEK ANDRYCHÓW – 250-lecie ANDRYCHOWA

Najważniejszym punktem programu obchodów 250-lecia lokacji Andrychowa będzie KONCERT GALOWY 2 września. W koncercie zawarty zostanie przegląd polskiej muzyki rozrywkowej na przełomie 250 lat z udziałem gwiazd. Wystąpią: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Monika Kuszyńska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Stanisław Soyka, Stachursky oraz Rahim. Ponadto wystąpią Lwowska Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Filharmonii Lwowskiej GLORIA pod batutą Volodymira Syvohipa.

W programie również „Andrychów – dzieje tkane nutami” – historia i rozwój Andrychowa przedstawione za pomocą innowacyjnego pokazu łączącego światło, dźwięk i słowo. Autorem wizualizacji i scenografii jest Marek Grabowski, muzykę skomponował Maciej Muraszko. Koncert poprowadzi Artur Orzech.

Miejsce koncertu: Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Wstęp wolny.

Sektor miejsc siedzących (zadaszona trybuna) | Ceny biletów: 20 zł (dorośli), 10 zł (dzieci od 3 – 13 lat), wstęp wolny (dzieci do lat 3). Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz w dniu koncertu na Stadionie AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu.

A 3 września... SCENA ANDRYCHOWSKA – koncert podczas którego wystąpią m.in. nasze lokalne kapele – Andrychowska Kapela Wujka Jaśka, zespoły – Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Andrychów, Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL oraz goście. Gwiazdami wieczoru będą CZARNO-CZARNI oraz BIG CYC. Koncert poprowadzi Krzysztof Skiba.
Miejsce koncertu: Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Wstęp wolny.

Sektor miejsc siedzących (zadaszona trybuna) | Ceny biletów: 20 zł (dorośli), 10 zł (dzieci od 3 – 13 lat), wstęp wolny (dzieci do lat 3). Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz w dniu koncertu na Stadionie AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu.

Zapraszamy! Świętujmy razem!

 

KONCERT GALOWY

2 września (sobota) | Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak

Prowadzenie: Artur Orzech

Godz. 19.00 | Otwarcie bram

Godz. 20.00 | Rozpoczęcie Koncertu Galowego

W programie:

– Koncert Gwiazd – wystąpią: Stanisława Celińska, Kasia Kowalska, Monika Kuszyńska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Stanisław Soyka, Stachursky oraz Rahim

– ponadto wystąpią: Lwowska Orkiestra Symfoniczna oraz Chór Filharmonii Lwowskiej GLORIA pod batutą Volodymira Syvohipa

– „Andrychów – dzieje tkane nutami” – historia i rozwój Andrychowa przedstawione za pomocą innowacyjnego pokazu łączącego światło, dźwięk i słowo; wizualizacje i scenografia: Marek Grabowski; muzyka: Maciej Muraszko

Wstęp wolny.

Sektor miejsc siedzących (zadaszona trybuna) | Ceny biletów: 20 zł (dorośli), 10 zł (dzieci od 3 – 13 lat), wstęp wolny (dzieci do lat 3). Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz w dniu koncertu na Stadionie AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu.

Dodatkowe atrakcje: punkty gastronomiczne.

SCENA ANDRYCHOWSKA

3 września (niedziela) | Stadion AKS Beskid, ul. Kościuszki 1

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak

Prowadzenie: Krzysztof Skiba

Program ramowy:

Godz. 12.00 | Andrychowska Kapela Wujka Jaśka – występ z okazji 40-lecia kapeli

Godz. 13.00 | Lwowska Kapela Ta Joj z Przemyśla

Godz. 14.00 | Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW – występ z okazji 20-lecia zespołu

Godz. 15.00 | Zespół Regionalny ZIEMIA SUSKA z Suchej Beskidzkiej

Godz. 16.00 | Regionalny Zespół Pieśni i Tańca BESTWINA z Bestwiny

Godz. 17.00 | Miejska Orkiestra Dęta ANDROPOL w Andrychowie– występ z okazji 95-lecia orkiestry

Godz. 18.00 | Orkiestra Dęta OSP Chocznia

Godz. 19.00 | Koncert zespołu CZARNO-CZARNI

Godz. 20.30 | Koncert zespołu BIG CYC

Ponadto w przerwach wystąpi Rewia Dziecięco-Młodzieżowa DINO – występy z okazji 25-lecia zespołu.

Dodatkowe atrakcje: stoiska gastronomiczne, dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci.

Wstęp wolny.

Sektor miejsc siedzących (zadaszona trybuna) | Ceny biletów: 20 zł (dorośli), 10 zł (dzieci od 3 – 13 lat), wstęp wolny (dzieci do lat 3). Sprzedaż biletów: MDK w Andrychowie, ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05, 512 442 918, 530 474 008 oraz w dniu koncertu na Stadionie AKS Beskid, ul. Kościuszki 1. Bilety online: www.kultura.andrychow.eu.

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony!
www.250lat.andrychow.eu

Patronat Honorowy:

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa

 

Mecenasi:

 

 

 

Sponsor Generalny:

 

Złoci Sponsorzy:

 

Główny Sponsor:


Sponsorzy:

 

 

 

Sponsorzy wspierający:

 

 

 

Partnerzy

 

Patroni Medialni:

  

  

  

  

 

KLIKNIJ pobierz -  

REGULAMIN OBIEKTU Stadionu Sportowego przy ul. Kościuszki 1 w Andrychowie

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ  organizowanej na Stadionie AKS Beskid w Andrychowie przy ul. Kościuszki 1 w dniach 2 i 3 września 2017 r.

 

Załącznik nr 4
REGULAMIN OBIEKTU
Stadionu Sportowego przy ul. Kościuszki 1 w Andrychowie
Na podstawie art.6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), z późniejszymi
zmianami, wprowadza się niniejszy Regulamin Stadionu Sportowego, zwanego dalej Stadionem.
1. Stadion przy ul. Kościuszki 1 w Andrychowie jest własnością Urzędu Miejskiego w Andrychowie, w zarządzie i użytkowaniu Andrychowskiego Klubu Sportowego „Beskid” użyczony Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w dniach 2 – 3 września 2017 r.
2. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe – mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
3. Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy masowej określa Regulamin imprezy masowej.
4. Osoba przebywająca na terenie Stadionu zobowiązana jest stosować się do poleceń porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego Regulaminu przez Właściciela/Zarządcę/Organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników uprawnionych służb – do wykonywania ich poleceń.
5. Wszystkie osoby wchodzące na Stadion mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy wstępu lub usunięcia ze Stadionu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
6. Wstęp i przebywanie na Stadionie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
7. W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej Stadion jest wyłączony z dostępności dla osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności będą
uruchamiane każdorazowo na co najmniej jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej lub meczu piłki nożnej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do Stadionu określa ich
Organizator.
8. W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki lub inne imprezy nie są przeprowadzane, zarządca Stadionu wprowadza szczegółowe zasady dostępności Stadionu, zapewniając ciągłość jego
funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na nim mienia:
- Stadion przeznaczony do użytkowania jest od godz. 800 do zmierzchu lub w przypadku imprez do czasu ich zakończenia,
- wstęp na Stadion jest ogólnie dostępny z wyłączeniem boiska głównego,
- prawo do korzystania ze Stadionu mają:
a) uczniowie szkół, organizacje sportowe, kluby, które podpisały stosowną umowę lub zostały ujęte harmonogramach korzystania ze stadionu,
b) zakłady pracy lub instytucje, które są organizatorami imprez sportowych lub kulturalnych po zawarciu umowy,
c) osoby indywidualne,
- zajęcia na Stadionie mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem trenera lub opiekuna,
- za bezpieczeństwo ćwiczących całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba prowadząca zajęcia, która posiada stosowne uprawnienia,
- osoby indywidualne korzystają ze Stadionu i znajdujących się na nim urządzeń czynią to na własną odpowiedzialność,
- po zakończeniu zajęć urządzenia powinny być uporządkowane i zabezpieczone,
- o każdym uszkodzeniu urządzeń znajdujących się na Stadionie należy powiadomić zarządcę.
9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Stadionu w szczególności:
- broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
- materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych, opakowań kartonowych alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,
- materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
- pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie,
- trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
- wskaźników laserowych,
- materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Właściciela/ Zarządcy/Organizatora imprezy
- kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,
- urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora.
10. Zabrania się:
- przebywania na terenie Stadionu osobie znajdującej się pod widoczny wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nie przeznaczonych do powszechnego użytku, fasady Stadionu, płotów, murów ogrodzeń, dachów, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub organizator imprezy.
- rzucania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie Stadionu,
- głoszeniu i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, politycznym itp.,
- używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
- zanieczyszczania lub zaśmiecania Stadionu,
- rozniecania ognia,
- używania urządzeń Stadionu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
- zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora.
11. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z terenu Stadionu.
12. Właściciel/Zarządca/Organizator imprezy przeprowadzanej na Stadionie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.
13. Właściciel/Zarządca/Organizator imprezy w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności Stadionu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, internet, itp.
14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2017 roku.

 

 

Załącznik nr 3
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
organizowanej na Stadionie AKS Beskid w Andrychowie przy ul. Kościuszki 1
W dniach 2 i 3 września 2017 r.


Rozdział I
Zakres obowiązywania
§1
1. Wprowadza się Regulamin imprezy masowej zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin dotyczy imprezy masowej, zorganizowanej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na imprezie masowej, zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
1) Wstęp uczestnika na imprezę.
2) Obowiązki uczestnika imprezy.
3) Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować.
4) Prawa uczestnika imprezy.
5) Zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy, za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Postanowieniami Regulaminu są obowiązani wszyscy uczestnicy imprezy.
5. Regulacje zawarte w Regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

 

Rozdział II
Wstęp na imprezę
§1
1. Pozwolenie wejścia na teren imprezy oraz możliwość pozostawania na imprezie leży
w gestii Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie; zwanego dalej Organizatorem;
realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i
podległych mu pracowników służby porządkowej oraz informacyjnej, odpowiednio
oznakowanych identyfikatorem wydanym przez Organizatora imprezy umieszczonym w
widocznym miejscu. W okolicznościach określonych innymi przepisami wiążące polecenia
dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej a w razie potrzeby – przedstawiciele
innych służb i organów.
2. Na teren imprezy wstęp jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym
wydarzeniem.
§2
Na teren imprezy może wejść oraz przebywać osoba która ukończyła 13 lat oraz:
1. Jest trzeźwa.
2. Nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych lub innych działających
podobnie.
3. Nie narusza przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu obiektu lub Regulaminu
imprezy masowej.

 

Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy
§1
1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest:
1) Zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać
bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie przestrzegających postanowień Regulaminu
Obiektu i Regulaminu imprezy masowej.
2) Stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej,
Organizatora imprezy, spikera, a w przypadku innych interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, w przypadku pracowników innych uprawnionych służb – do
wykonywania ich poleceń.
2. Ze względów bezpieczeństwa uczestnik imprezy jest zobowiązany, na żądanie
funkcjonariuszy i pracowników o których mowa w punkcie 2 ust. 2 zajmować miejsca inne
niż przewidziane na imprezę masową.

 

Rozdział IV
Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować.
§1
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie:
1) Przedmiotów niebezpiecznych w tym szczególnie:
• broni w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej, nawet gdy osoba jest
uprawniona do posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych służb
i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,
• materiałów wybuchowych,
• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
• różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych) kijów i prętów,
przedmiotów wykonywanych z metalu (szczególnie: śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.)
oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione lecz ze swej natury mogą
one posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem np. drzewców do flag i transparentów,
parasoli z ostrym zakończeniem itp.)
• wyrobów pirotechnicznych w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie
działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo
niebezpiecznych,
• urządzeń laserowych,
2) Przedmiotów, które można wykorzystać do:
• zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienia lub utrudnienia
identyfikacji,
• wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich
instrumentów z napędem mechanicznym.
2. Zabrania się:
1) Używania obraźliwego słownictwa w tym głoszenia haseł o treściach obscenicznych,
wulgarnych, rasistowskich i politycznych.
2) Nawoływania do waśni w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, politycznym
itp.
3) Rzucania przedmiotami.
4) Spożywania środków odurzających lub psychotropowych.
5) Rozniecania i podsycania ognia.
6) Wzniecania fajerwerków i środków pirotechnicznych itp.
7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
8) Zaśmiecania terenu imprezy.
9) Niszczenia infrastruktury imprezy.
10) Nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejścia oraz dróg ewakuacyjnych.
11) Zabrania się wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia zwierząt.
12) Odmawia się wstępu i przebywania na imprezie osobom które:
a) nie poddają się czynnościom wykonywanym zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych tj. w zakresie:
• legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
• przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą
lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać,
b) nie podporządkowują się poleceniom służb porządkowych wydawanym na podstawie
Regulaminu Obiektu i Regulaminu imprezy masowej.
c) są pod widocznym działaniem alkoholu, środków odurzających lub innych działających
podobnie,
d) zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w innych sposób stwarzają zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku imprezy masowej.
13) Zabrania się uczestnikowi imprezy wstępu na teren lub miejsce nie przeznaczone dla
publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: zaplecza sceny, wchodzenia lub przechodzenia przez
budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku; szczególnie: fasady, płoty, mury
ogrodzenia imprezy masowej, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszyny,
wszelkiego rodzaju pomieszczenia, do których dostęp mają wyłącznie służy specjalistyczne lub
pracownicy Organizatora.

 

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy
§1
1. Uczestnik ma prawo:
1) Przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania tj. od czasu udostępnienia obiektu do czasu
zakończenia imprezy.
2) W nieskrępowany sposób uczestniczyć w imprezie wyrażając emocje, co jest ograniczone
jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz
niniejszego Regulaminu.
3) Do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych i sanitarnych.
4) Korzystać w urządzeń w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do użytku,
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
5) Korzystać z pomocy medycznej.
2. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
1) Zgłoszenia przedstawicielom Organizatora np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych
przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy.
2) Składania skarg.
3) Żądania od Organizatora imprezy zwrotu kosztów, które uczestnik poniósł za niewykorzystane
dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy w sytuacji przez niego nie zawinionej.

Rozdział VI

Zasady odpowiedzialności za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu
§1
1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, w tym postanowienia niniejszego
Regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji celem pociągnięcia do
odpowiedzialności.
2. Za naruszenie postanowień Regulaminu obiektu i Regulaminu imprezy masowej może
zostać nałożony na uczestnika imprezy tzw. zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym
mowa w Ustawie o imprezach masowych.
§2
1. Przebieg imprezy podlega rejestracji przez jej Organizatora za pomocą urządzeń rejestracji
dźwięku i obrazu.
2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogą stanowić dowody
pozwalając na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach
o wykroczenie lub dowody mające znaczenie w toczących się takich postępowaniach, będą
niezwłocznie przekazywane prokuratorowi rejonowemu lub Policji – w razie potrzeby
z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenie.
3. Zapis z rejestracji imprezy przechowywany jest przez okres 12 miesięcy od dnia
zakończenia imprezy – po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego
sporządzany jest protokół.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§1
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) Dokonania zmian związanych z programem imprezy.
2) Dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody.
3) Unieważnienia zaproszenie, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na
teren imprezy niedostępny dla publiczności.
2. W sprawach szczególnych nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa
w szczególności Ustawę Kodeksu Cywilnego oraz Ustawę o bezpieczeństwie imprez
masowych.
3. Regulamin dostępny jest:
- w siedzibie Organizatora | ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów,
- na stronach internetowej Organizatora www.kultura.andrychow.eu,
www.250lat.andrychow.eu
- oraz wywieszony w miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie