11.06 (niedziela) godz. 16.00

Zaadoptuj Książkę! Trzecia plenerowa edycja bezgotówkowej wymiany książek. Jest to cykliczna inicjatywa Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Odbędzie się ponownie pod gołym niebem, na tarasie przy Pałacu Bobrowskich. Impreza będzie trwała od 16.00 do 17.30. W nawiązaniu do zbliżających się wakacji na wszystkich uczestników będą czekać kolorowe leżaki, orzeźwiające chłodne napoje oraz poczęstunek niespodzianka. Serdecznie zapraszamy. Regulamin akcji dostępny na www.kultura.andrychow.eu.

Uwaga! W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych impreza będzie przeniesiona do Pałacu Bobrowskich.

REGULAMIN – ZAADOPTUJ KSIĄŻKĘ!

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie spotkanie „Zaadoptuj książkę!”. Trzecia plenerowa edycja bezgotówkowej wymiany książek na tarasie Pałacu Bobrowskich w dniu 11.06.2017 r. (czas trwania: od 16.00 – 17.30).

§1

Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie z siedzibą: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22 b.

§2

Podstawowe zasady:

a.   Podczas akcji następuje wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są NIEDOPUSZCZALNE.

b.   Maksymalna ilość książek, które można wymienić podczas akcji to 10 sztuk. Książki wydane przed 1995 rokiem, można wymienić tylko na takie, które również zostały wydane przed rokiem 1995. Książki wydane po 1995 roku można wymienić na dowolnie wybraną książkę.

c.   Książki przeznaczone przez uczestników akcji na wymianę muszą być w dobrym stanie. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania selekcji książek, które zostaną przyjęte na wymianę zarówno pod względem jakości jak i tematyki. Skupiamy się na beletrystyce, dlatego nie należy przynosić podręczników, przewodników, atlasów, poradników itp.

d.   Książki, które nie zostaną wymienione, zachowane zostaną do wykorzystania podczas kolejnej edycji akcji „Zaadoptuj książkę!” lub przekazane potrzebującym bibliotekom lub instytucjom.

e.   Każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na stronach internetowych oraz w notatkach prasowych związanych z akcją.

f.    Przyjście na akcję bez książek na wymianę nie jest dopuszczalne.

g.   Ilość przyniesionych książek jest równa ilości książek, które można zabrać ze sobą (wymiana 1:1). Każdy uczestnik otrzyma znacznik z ilością książek, które przyniósł na wymianę. Przy wyjściu kontrolowana będzie ilość książek zabieranych do domu zgodnie ze znacznikiem.

h.   W momencie gdy uczestnik przekaże książki do wymiany, nie będzie mógł otrzymać ich z powrotem. Uczestnik zabiera do domu taką ilość książek jaka go zainteresowała, nie przekraczając jednak ilości, którą sam przyniósł na wymianę.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.